Aktuality
    O klubu
    Sestava
    Okr. soutěž
    Fotogalerie
    Kontakt
    Vzkazy


NAROZENINY:
20.12. P.Mařák, P.Vojtek

    O KLUBU                                                                                         historie | hřiště

    Sportovní klub TJ Košíky byl založen v roce 1957 pod názvem TJ Sokol Košíky. V současné době je přesný název TJ Košíky. Základním posláním je:

a) organizovat sportovní činnost

b) vytvářet možnosti užívání svých sportovišť pro zájemce z řad veřejnosti a
    zejména pro mládež

c) vytvářet ekonomickou základnu pro plnění svých cílů a to zejména
    hospodářskou činností

d) budovat, provozovat a udržovat tělovýchovná zařízení, která vlastní nebo užívá

e) vést své členy k dodržování základních etických a mravních pravidel

f) hájit zájmy sdružených oddílů a spolupracovat s ČSTV

g) pomáhat rozvoji veřejného života, kultury a zdraví

    Nejvyšším orgánem je valná hromada. Rozhoduje o:

- vzniku a zániku TJ
- názvu, sídle a symbolice TJ
- přijetí a změnách stanov TJ
- složení výkonného výboru TJ
- přijetí nového oddílu TJ
- hlavních směrech další činnosti
- organizačním řádu

Written and designed by Pavel Horák - pav17(at)seznam.cz - © cacapa 2007.